Lublin - Programy nauczania przedmiotów humanistycznych-Nowa podstawa programowa

 


 

listopad 2012
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
 

LUBLIN

 

 

 


 

 

Programy nauczania przedmiotów humanistycznych w kontekście realizacji nowej podstawy programowej

Forma: Warsztaty
Opłata: 10 zł
Liczba godzin: 15
Dla kogo: Nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Program szkolenia:

 • Program nauczania a podstawa programowa.
 • Wybór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania.
 • Układ treści kształcenia – różne możliwości i ich implikacje.
 • Budowa programu nauczania „krok po kroku”. Ewaluacja programu nauczania.

Prowadzący:

 • Beata Chmura
 • Beata Patkowska
 • Beata Łukaszewska-Breś
 • Bogdan Leszczuk
 • Grażyna Miller
 • Maria Kaliszczuk
 • Teresa Kosyra-Cieślak
 • Teresa Kozioł
 • Zofia Starownik

Szkolenie odbywa się w ośrodkach:

 • Centrala w Lublinie
 • Oddział w Białej Podlaskiej
 • Oddział w Chełmie
 • Oddział w Zamościu