Warszawa - Wokół matury z matematyki 2012


 

5 grudnia 2012 godz.: 15 - 19
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Solec 57 (wejście od ul. Wilanowskiej) sala 37 piętro III

WARSZAWA

 

 

 


 

 

Wokół matury z matematyki 2012

Refleksje nad rozwojem kluczowych umiejętności matematycznych – modelowania, poszukiwania strategii rozwiązania oraz rozumowania, argumentowania i dowodzenia – oraz wokół zastosowania oceniania holistycznego - na podstawie diagnozy opartej na wynikach ostatniego egzaminu maturalnego z matematyki.

Program szkolenia:

  • Ocenianie holistyczne zadań otwartych – refleksje po maturze 2012.
  • Analiza metod rozwiązywania zadań zamkniętych – refleksje po maturze 2012.
  • Analiza umiejętności maturzystów 2012 – wnioski metodyczne na temat kształcenia kompetencji matematycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Liczba godz.: 5

Koszt: bezpłatnie, po dokonaniu zgłoszenia

Prowadząca:
Elżbieta Ostaficzuk – nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Jako członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej aktywnie współpracuje w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania. Autorka licznych publikacji metodycznych oraz programów zajęć z zakresu ewaluacji dydaktycznej, oceniania i egzaminowania. Ekspert ds. wdrażania nowej podstawy programowej. Od lat współpracuje z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu egzaminatorów, a także uczestnicząc w pracach nad ulepszaniem systemu egzaminowania zewnętrznego; trener e-oceniania. Autorka i koordynator projektu edukacyjnego Połowa drogi realizowanego na Mazowszu w zakresie badania kompetencji matematycznych i polonistycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Diagnoza umiejętności w projekcie Połowa drogi jest podstawą do kreowania komentarzy dydaktycznych, będących równocześnie drogowskazami rozwoju indywidualnego uczniów w ocenianiu orientującym.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej
.

Karta zgłoszenia:
TUTAJ

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant:

Elżbieta Ostaficzuk , e-mail: elzbieta.ostaficzuk@mscdn.edu.pl, tel. : (22) 629-92-96, pn.-pt. w godz. 8.30-14.30.