Międzynarodowy Dzień Dziecka

Święto najmłodszych obchodzone jest na całym świecie, jednak w różnych terminach.

W Polsce i w innych krajach byłego bloku wschodniego np. w Czechach czy w Rosji obchodzone jest 1 czerwca od 1952 r. Jego inicjatorem była organizacja zwana The International Union for Protection of Childhood, której celem była zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

 

W wielu krajach dziecięce święto przypada na 20 listopada i obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r.
Francuski oraz włoski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto rodziny celebrowane 6 stycznia. W Hiszpanii natomiast „Dia del nino” obchodzony jest w drugą niedzielę maja. W Niemczech, po zjednoczeniu oficjalną datą jest 20 listopada, jednak wielu Niemców ze wschodnich landów wciąż obchodzi Dzień dziecka 1. czerwca
Japońscy chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja, czyli w dniu chłopca przed swoimi domami Japończycy wywieszają zrobione z papieru karpie (zwane Koinobori albo Satsuki-Nobori). Karpie te symbolizują rodziców - ojciec to karp czarny, matka czerwony - niebieski karp symbolizuje syna, ilość karpii niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie.