Oferta GRATIS dla szkół

Oferta GRATIS dla szkół skierowana jest do wszystkich nauczycieli, których uczniowie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych zakupią nowe podręczniki wydawnictwa Pearson Longman na nadchodzący rok szkolny.

Oferta ważna jest od kwietnia 2011 do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2011.

Aby otrzymać materiały nieodpłatne, wystarczy dostarczyć naszemu przedstawicielowi wypełniony formularz zamówienia materiałów nieodpłatnych wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) lub oświadczeniem dyrektora szkoły potwierdzającym zakupy. Dokumenty można przesłać również na adres e-mail właściwego przedstawiciela, faksem lub poprzez formularz elektroniczny znajdujący się bezpośrednio na stronie wydawnictwa.

 

WARIANT 1
dla nauczycieli dysponujących wyłącznie oświadczeniem dyrektora szkoły


Przy zakupie min. 10 kompletów podręczników (książka ucznia i zeszyt ćwiczeń) tego samego tytułu i poziomu, mogą Państwo wybrać 1 produkt spośród zaprezentowanych poniżej 12 grup.

UWAGA: W przypadku tytułów Sky, Friends, Go! for Poland, New Snapshot, New Opportunities, Matura Success elementary, Matura Succsess pre-intermediate, Matura Success intermediate, Real Life elementary, Real Life pre-intermediate, Real Life intermediate istnieje możliwość zamówienia jedynie zestawu nauczycielskiego.

 

WARIANT 2
dla nauczycieli dysponujących dowodem zakupu (fakturą lub paragonem)


W tym wariancie otrzymują Państwo nieograniczoną swobodę wyboru gratisów o łącznej wartości do 100 zł oraz atrakcyjne materiały dodatkowe iwsparcie technologiczne dla szkół.

Przy zakupie min. 10 kompletów nowych podręczników (książka ucznia i zeszyt ćwiczeń) tego samego tytułu i poziomu, mogą Państwo wybrać pełny zestaw nauczycielski lub publikacje o wartości do 100 zł ze strony www.pearsonlongman.pl/katalog.

Dodatkowo w wariancie 2 (kliknij w obrazek):

 

ZESTAW NAUCZYCIELSKI


Na podstawie dowodu zakupu mają Państwo możliwość poszerzenia zestawu nauczycielskiego
o dodatkowe komponenty.

Szkoła podstawowa klasy 1- 3

 

Szkoła podstawowa klasy 4-6

 

Gimnazjum

 

Szkoła ponadgimnazjalna

powrót na górę
powrót do wariant 1
powrót do wariant 2

Pliki do pobrania:

Regulamin
Oświadczenie dyrektora
Formularz - wariant 1
Formularz - wariant 2